Jak pracuje granulator do tworzyw sztucznych?

Nie każdy wie, co to jest granulowanie tworzyw sztucznych. Granulacja, zwana również zagęszczaniem, jest przetwarzaniem i zagęszczaniem materiałów na granulaty. Granulator do tworzyw sztucznych wykorzystywany jest m.in. do produkcji paszy, granulatu z trocin, paliwa ze słomy oraz tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. W procesie granulacji tworzyw sztucznych występuje tzw. regranulat, która może być ponownie wykorzystana do produkcji. Proces ten polega na powstaniu cząstek sklejki podczas sprężania w wysokiej temperaturze. Jakość uzyskiwanych cząstek zależy głównie od wytrzymałości na wiązanie i siły wiązania pomiędzy cząstkami surowca (czyli jakości surowca). Wpływa na to również rodzaj granulatu i jego parametry eksploatacyjne. Granulator do tworzyw sztucznych stosowany jest w zaawansowanych procesach recyklingu. Umożliwiają one recykling zużytych materiałów i ponowne wykorzystanie ich do produkcji nowych komponentów. W procesie granulacji, tworzywo sztuczne jest rozdrabniane przez specjalną linię tnącą, a następnie ponownie granulowane na małe cząstki.