PROGRAM GEODEZYJNY

Praca geodety wymaga ogromnej precyzji, doświadczenia i skupienia na detalach. Bardzo ważne jest więc, aby w codziennych czynnościach mógł on wykorzystywać narzędzia, które będą wspierać jego działania, optymalizować czas pracy, a także pomagać osiągnąć zamierzone rezultaty możliwie jak najmniejszym nakładem pracy. Jeśli chodzi o nakład pracy oczywiście stanem idealnym nie będzie ten, w którym praca geodety zostaje całkowicie zautomatyzowana – pewne czynności zawsze wymagały będą indywidualnego podejścia, a także wykonywania pewnych zadań w oparciu o analizę i doświadczenie. Jednak przy tworzeniu map, pomiarów geodezyjnych bardzo ważne jest to, aby wykorzystywane narzędzia pracy umożliwiały jak największą koncentrację na detalach i szczegółach, a powtarzalne schematy i modele mogły być wykonywane samoczynnie.

Do tej pory zwykło się uważać, że geodeci muszą używać specjalnie dobranych dla nich programów, które będą się znacznie różnić od standardowych Cadów, wykorzystywanych przez projektantów czy konstruktorów. Takie podejście narzucało niepotrzebne ograniczenia. Przy obecnym zaawansowaniu technologicznym producenci oprogramowania wychodzą naprzeciw potrzebom, jakie reprezentowane są przez przedstawicieli wszystkich branż. Wykorzystując przez dłuższy okres standardowego oprogramowanie cad jakim jest chociażby GstarCAD można odkryć dużo szersze spektrum jego możliwości.

Ten cad z wieczystą licencją, którego producenci pozwolili wyłamać się z rosnącego obecnie trendu, który przenosi się w stronę udostępniania programów na zasadzie miesięcznej subskrypcji, został wyposażony w nakładkę specjalnie dedykowaną geodetom.

Do najważniejszych cech nakładki zaliczyć można GstarGeoCAD:

 • możliwość importu współrzędnych z pliku tekstowego;

 • opcję eksport współrzędnych do pliku tekstowego;

 • tworzenie opisów tekstowych z bieżącymi;

 • tworzenie dynamicznych odnośników ze współrzędnymi punktu;

 • mierzenie sumy odległości;

 • rysowanie linii po numerach punktów;

 • tworzenie dowolnego, lokalnego układu współrzędnych na podstawie transformacji dwóch punktów;

 • automatyczne tworzenie bloków;

 • automatycznie numerowanie punktów załamań linii i poliginii

 • opisywanie krzyża siatki kwadratów;

 • projektowanie powierzchni na podstawie zadanej polilinii;

 • automatyczne tworzenie układu geodezyjnego,

 • w pełni automatyzowane Automatyczne generowanie opisów i eksport współrzędnych punktów do pliku tekstowego lub do linii poleceń GstarCAD.