PROJEKTOWANIE BIM

Projektowanie BIM pomimo tego, że wciąż zyskuje na znaczeniu, w dalszym ciągu znajduje się w fazie ciągłego rozwoju. Specjaliście zastanawiają się, w jaki sposób można jeszcze bardziej zautomatyzować tę technologię, a także wciąż poszukują programów do wykorzystania technologii BIM, które uczynią codzienną pracę projektantów, architektów i konstruktorów jeszcze bardziej precyzyjną.

Wdrożenie technologii BIM na rynek budownictwa zwiększyło świadomość odnośnie tego, że prace nad projektem budynku nie mogą istnieć w oderwaniu od innych dziedzin i profesji takich jak chociażby logistyka. Projektanci i konstruktorzy musieli spojrzeć na swoje zadania od nieco bardziej ludzkiej strony i poza codziennym szkoleniem swoich umiejętności technicznych, zadbać także o swoje kompetencje miękkie.

Przy wyborze narzędzi do codziennej pracy nie bez znaczenia pozostaje aspekt finansowy. Projektanci i konstruktorzy poszukują doskonałych rozwiązań w dobrej cenie. Obecnie szanse na znalezienie dobrego i niedrogiego programu są już dużo większe niż jeszcze kilka lat temu. Warto jednak zwrócić uwagę na formę nabycia licencji, która coraz częściej udostępniana jest w formie miesięcznej subskrypcji.

Projektowanie BIM wymaga odpowiednich kompetencji i umiejętności po stronie osób, które będą je wykonywać, a osoby te muszą oczywiście być wyposażone w odpowiednie narzędzia codziennej pracy. Prota https://www.protabim.pl/ to oprogramowanie, które daje profesjonalne rozwiązania i możliwości na wszystkich płaszczyznach, jakie wchodzą w skład realizacji. Przy tym wszystkim producenci zadbali też o szerokie zaplecze edukacyjne i wsparcie techniczne dla swoich użytkowników.

Stając się posiadaczem programu typu Prota nabywamy dostęp do całej gamy rozwiązań, które niezwykle pozytywnie wpływają na komfort codziennej pracy, a także znacznie optymalizują ostateczne efekty codziennej pracy.

Tego typu kompleksowe rozwiązania są również silnie doceniane przez inwestorów, którzy mogą mieć całościowy dostęp do postępów w pracach nad projektem przez cały okres jego realizacji. Taki zabieg niweluje ryzyko wystąpienia nieścisłości na etapie oddania realizacji do użytku.