Ubezpieczenie D&O – czym jest i kiedy się na nie zdecydować?

Członkowie zarządu, prokurenci, główni księgowi, członkowie rady nadzorczej pełnią w spółce bardzo ważne i niezwykle odpowiedzialne funkcje. Dlatego też każde ich potknięcie może sporo kosztować. Decydując się na ubezpieczenie D&O władze spółki zyskują zabezpieczenie na wypadek nałożenia kary administracyjnej, skarbowej i innych objętych polisą.

Ubezpieczenie D&O – dla kogo?

Na ubezpieczenie D&O powinny zdecydować się przede wszystkim osoby, które podejmują najważniejsze decyzje dotyczące spółki. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe obejmują ochroną jedynie członków zarządu, inne zaś oferują zabezpieczenie także osobom pełniącym funkcje dyrektorskie, jednak niebędące bezpośrednio w zarządzie spółki, na przykład dyrektorom handlowym, głównemu księgowemu, dyrektorowi finansowemu czy innym. Polisa obejmuje przede wszystkim wystąpienie takich zdarzeń, jak nałożenie kary administracyjnej, skarbowej czy wytoczenie powództwa cywilnego przeciwko zarządzającym spółką. Odszkodowanie może pokrywać koszty obrony sądowej, a co najważniejsze może być ono wypłacane w formie zaliczek. Zakup ubezpieczenia D&O nie jest obowiązkowy – nie jest to bowiem ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które w niektórych przypadkach muszą wykupić osoby prowadzące działalność gospodarczą. Niemniej jednak warto posiadać tego rodzaju polisę. Sama oferta ubezpieczeniowa jest skierowana do osób zarządzających nie tylko dużymi korporacjami, ale i mniejszymi firmami, nawet działającymi lokalnie. Dzięki ubezpieczeniu zarządzanie spółką staje się bezpieczne nie tylko dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za podejmowane decyzje, ale również dla współmałżonków tychże osób, gdyż ubezpieczenie zwykle obejmuje również ich. Czasami ochroną ubezpieczeniową objęci są także spadkobiercy. Sama suma ubezpieczeniowa oraz składka zależna jest od rodzaju i zakresu ochrony, na jaką się zdecydujemy. Warto więc dokładnie zapoznać się z ofertą poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych i wybrać najlepszą dla siebie.